Riešenie klúčovej situácie

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Bartoš, Peter a Rampáková, Ľudmila
Riešenie klúčovej situácie
2013–2017
xerox, papír, 21 x 29,7 cm
Dar autorů 2017

Další díla umělce

Pokračování situace bratislavského podhradí
Bartoš, Peter a Rampáková, Ľudmila
fotografie, papír 2009
Fotografia a koncept (zatial) neriešeného podhradí
Bartoš, Peter a Rampáková, Ľudmila
fotografie, papír 2017
Skála a situace bratislavského podhradí
Bartoš, Peter a Rampáková, Ľudmila
fotografie, papír 2009
Riešenie klúčovej situácie
Bartoš, Peter a Rampáková, Ľudmila
xerox, papír 2013–2017
SQL Performancer
Complete site - 0.10364007949829
Total: 69 queries for 0.0253 seconds
Array
(
  [mod_arts_gallery] => 3
  [mod_arts] => 3
  [mod_arts_authors] => 2
  [sys_files] => 4
  [sys_files_sizes] => 5
  [sys_url_changes] => 1
  [sys_module] => 6
  [sys_module_core_menu_cross] => 3
  [core_menu] => 14
  [sys_countries] => 7
  [sys_module_positions_cross] => 1
  [sys_website_variants] => 8
  [sys_settings] => 14
  [sys_url] => 2
  [core_users] => 2
  [core_users_group] => 2
  [sys_languages] => 8
  [sys_texts] => 1
  [core_modules_positions] => 1
  [core_users_admin_rights] => 2
  [adm_menu] => 1
)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [query] => 
SELECT 
			a.*,
			a.name name, a.form form, a.description description,
			a.url url, a.title title, a.meta_description meta_description,
			(SELECT id_sys_files FROM mod_arts_gallery WHERE active = 1 AND id_mod_arts = a.id ORDER BY `order` LIMIT 1) id_sys_files,
			IF(au.fullname IS NULL OR au.fullname = '', CONCAT(au.surname, ', ', au.name), au.fullname) author, au.url author_url
		
FROM mod_arts a
 LEFT JOIN mod_arts_authors au ON au.id = a.id_mod_arts_authors
WHERE a.active = 1 AND au.active = 1 AND a.url = ?
ORDER BY a.`name`
      [params] => Array
        (
          [0] => 78-riesenie-klucovej-situacie
        )

      [time] => 0.0039370059967041
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_arts_gallery
          [1] => mod_arts
          [2] => mod_arts_authors
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM mod_arts WHERE url = ? OR url_en = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 78-riesenie-klucovej-situacie
          [1] => 78-riesenie-klucovej-situacie
        )

      [time] => 0.0038661956787109
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_arts
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [query] => SELECT id, `type`, dir, actual_name, thumbnail, width, height FROM sys_files WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 96
        )

      [time] => 0.0023419857025146
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND ( width = ? )
      [params] => Array
        (
          [0] => 151
          [1] => 293
        )

      [time] => 0.0019941329956055
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files_sizes
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_url_changes WHERE original_url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => galerie/dila/78-riesenie-klucovej-situacie/
        )

      [time] => 0.0019650459289551
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url_changes
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [query] => SELECT id, `type`, dir, actual_name, thumbnail, width, height FROM sys_files WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 151
        )

      [time] => 0.0018391609191895
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [query] => 
SELECT 
			a.*,
			a.name name, a.form form, a.description description,
			a.url url, a.title title, a.meta_description meta_description,
			(SELECT id_sys_files FROM mod_arts_gallery WHERE active = 1 AND id_mod_arts = a.id ORDER BY `order` LIMIT 1) id_sys_files,
			IF(au.fullname IS NULL OR au.fullname = '', CONCAT(au.surname, ', ', au.name), au.fullname) author, au.url author_url
		
FROM mod_arts a
 LEFT JOIN mod_arts_authors au ON au.id = a.id_mod_arts_authors
WHERE a.active = 1 AND au.active = 1 AND id_mod_arts_authors = ?
ORDER BY RAND()
LIMIT 4
      [params] => Array
        (
          [0] => 29
        )

      [time] => 0.0018119812011719
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_arts_gallery
          [1] => mod_arts
          [2] => mod_arts_authors
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND ( width = ? )
      [params] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 293
        )

      [time] => 0.00047588348388672
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files_sizes
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND ( width = ? )
      [params] => Array
        (
          [0] => 150
          [1] => 293
        )

      [time] => 0.00045514106750488
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files_sizes
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND ( width = ? )
      [params] => Array
        (
          [0] => 151
          [1] => 440
        )

      [time] => 0.00033998489379883
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files_sizes
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND ( width = ? )
      [params] => Array
        (
          [0] => 95
          [1] => 293
        )

      [time] => 0.00032806396484375
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files_sizes
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM mod_arts_gallery WHERE id_mod_arts = ? AND active = 1 ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 160
        )

      [time] => 0.00032186508178711
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_arts_gallery
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [query] => SELECT id, `type`, dir, actual_name, thumbnail, width, height FROM sys_files WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 150
        )

      [time] => 0.00027990341186523
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [query] => SELECT id, `type`, dir, actual_name, thumbnail, width, height FROM sys_files WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 95
        )

      [time] => 0.00024890899658203
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_files
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [query] => 
SELECT m.*, IF(core_menu.homepage = 1, '', core_menu.url) url
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE core_menu.id_sys_website_variants = ? OR core_menu.id_sys_website_variants IS NULL
GROUP BY m.id
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
        )

      [time] => 0.00015997886657715
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => WW
        )

      [time] => 0.00014209747314453
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `id`, `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => galerie
        )

      [time] => 0.00014209747314453
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [query] => 
SELECT pc.position, m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type, m.show_type
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
WHERE m.active = 1 AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1 OR (name = 'Menu' AND c.id_core_menu IN ('4')))
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 4
        )

      [time] => 0.00013995170593262
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => sys_module_positions_cross
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent IS NULL
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Menu
        )

      [time] => 0.00012898445129395
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => CZ
        )

      [time] => 0.00011801719665527
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id_sys_languages
FROM sys_website_variants
WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
        )

      [time] => 0.00011301040649414
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE id_sys_website_variants = ? AND active = 1 AND homepage = 0 AND url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
          [1] => galerie
        )

      [time] => 0.00011205673217773
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.00010895729064941
      [dupli] => 4
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [query] => SELECT url, levels FROM sys_url LIMIT 1000
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.00010800361633301
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_module
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.00010585784912109
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *, u.id user_id, g.id group_id, g.name group_name, u.name name, g.isadmin
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.00010514259338379
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users
          [1] => core_users_group
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => sys-db
        )

      [time] => 0.00010299682617188
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 10
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => galerie
        )

      [time] => 0.00010108947753906
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id, id_parent, `group`
FROM core_menu
WHERE (url = ? OR url IS NULL) AND homepage = 0 AND active = 1 AND id_core_menu__alias IS NULL
      [params] => Array
        (
          [0] => galerie
        )

      [time] => 0.00010085105895996
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id, `key`, text, html, id_sys_module
FROM sys_texts
WHERE id_sys_languages = ? AND admin = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 0
        )

      [time] => 9.918212890625E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_texts
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = 'webname'
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.7990036010742E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Menu
          [3] => 4
        )

      [time] => 9.7990036010742E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [query] => 
SELECT v.id, l.code lang_code, c.iso2
FROM sys_website_variants v
 
			INNER JOIN sys_countries c ON c.id = v.id_sys_countries
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
	  
WHERE default_web = 1 AND active_web = 1
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.7036361694336E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
          [1] => sys_countries
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [query] => 
					SELECT `id`
					FROM `core_menu`
					WHERE `not_login` = '0'
				
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.4890594482422E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND `url` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Menu
          [3] => galerie
        )

      [time] => 9.4890594482422E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [query] => SET NAMES utf8
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.3936920166016E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [36] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'galerie'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.3936920166016E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [37] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => classic-loader
        )

      [time] => 9.3936920166016E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 11
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [38] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Arts
          [1] => Arts
          [2] => Arts
          [3] => 78
        )

      [time] => 9.2983245849609E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [39] => Array
    (
      [query] => SELECT `group`, `key`, `value` FROM sys_settings WHERE `group` IS NOT NULL
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 9.2029571533203E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [40] => Array
    (
      [query] => 
SELECT u.id
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 9.0837478637695E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users
          [1] => core_users_group
        )

    )

  [41] => Array
    (
      [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => galerie
        )

      [time] => 9.0122222900391E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
          [1] => sys_website_variants
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [42] => Array
    (
      [query] => SELECT url, levels FROM sys_url WHERE levels = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 3
        )

      [time] => 8.9883804321289E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url
        )

    )

  [43] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT id
			FROM core_menu
			WHERE url = ?
		
      [params] => Array
        (
          [0] => galerie
        )

      [time] => 8.702278137207E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [44] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 250
        )

      [time] => 8.702278137207E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [45] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 60
        )

      [time] => 8.5115432739258E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [46] => Array
    (
      [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 8.4877014160156E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
          [1] => sys_website_variants
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [47] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 8.2015991210938E-5
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [48] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 8.2015991210938E-5
      [dupli] => 4
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [49] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => googleanalytics
        )

      [time] => 8.2015991210938E-5
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 10
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [50] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 8.1062316894531E-5
      [dupli] => 4
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [51] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 250
        )

      [time] => 8.1062316894531E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [52] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => sys-db
        )

      [time] => 8.1062316894531E-5
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 10
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [53] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 7.7962875366211E-5
      [dupli] => 4
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [54] => Array
    (
      [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries
WHERE worldwide = 1
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 7.7009201049805E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [55] => Array
    (
      [query] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ?
			
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 7.5101852416992E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [56] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 7.5101852416992E-5
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [57] => Array
    (
      [query] => 
SELECT COUNT(c.id)
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 7.2956085205078E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
          [1] => sys_website_variants
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [58] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 7.2002410888672E-5
      [dupli] => 4
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [59] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_languages WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
        )

      [time] => 7.1048736572266E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [60] => Array
    (
      [query] => SELECT id, name FROM sys_module WHERE id_sys_module__bind IS NULL
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 7.1048736572266E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
        )

    )

  [61] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => fbappid
        )

      [time] => 7.0095062255859E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 11
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [62] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `id` = ? AND `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 4
          [1] => 1
          [2] => 78
          [3] => Menu
        )

      [time] => 6.7949295043945E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [63] => Array
    (
      [query] => SELECT position, id FROM core_modules_positions
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 6.7949295043945E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [64] => Array
    (
      [query] => SELECT id, IF(`show` = 1, edit, 0) edit FROM core_users_admin_rights WHERE id_adm_menu = ? AND id_core_user_groups = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 20
          [1] => 
        )

      [time] => 6.5803527832031E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users_admin_rights
        )

    )

  [65] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => pre-loader
        )

      [time] => 6.4849853515625E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 11
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [66] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `group`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'galerie'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 6.2942504882812E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [67] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT am.id
			FROM adm_menu am
				INNER JOIN core_users_admin_rights r ON r.id_adm_menu = am.id
			WHERE r.show = 0 AND id_core_user_groups = ?
		
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 6.2942504882812E-5
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => adm_menu
          [1] => core_users_admin_rights
        )

    )

  [68] => Array
    (
      [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => googleanalytics
        )

      [time] => 6.103515625E-5
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 10
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

)
Critical duplicity Soft duplicity QueryTime Used tables