„Vitiligo“ podle Joaquima Leonarda da Rocha (Ciríaco, 1786, Museo Nacional de Etnología, Madrid / O Preto Ciríaco, 1787, Museu Bocage lisboa)

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Brousil, Radek
„Vitiligo“ podle Joaquima Leonarda da Rocha (Ciríaco, 1786, Museo Nacional de Etnología, Madrid / O Preto Ciríaco, 1787, Museu Bocage lisboa)
2016
barevná digitální fotografie, 133 x 90 cm

Plátno od Joaquima Leonarda da Rocha (O Preto Ciríaco, 1787) je studijní malbou chlapce, jehož kůže vykazuje známky ztráty pigmentu. Brousil používá při reprodukci zrcadlo a dodává tím fotografickému obrazu hloubku.