Nenápadné vyznání lásky

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Tichý, Oldřich
Nenápadné vyznání lásky
2014
olej, plátno, 130 x 150 cm

Malíř Oldřich Tichý patří k části generace 80. let 20. století, která svou tvorbou prezentuje návrat k tzv. nové malbě s celou škálou jejích výrazových forem, navracejících se k malířské tradici a jejím hodnotám. Obraz Nenápadné vyznání lásky svým důrazem na klasický způsob práce s obrazem, svou výstavbou a vlastním procesem malby tento přístup demonstruje. Svou nezaměnitelnou ikonografií pracující s předmětnými znaky Tichý vytvořil originální pendant k obrazům ostatních malířů této generace, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách GHMP.

Další díla umělce

Beze slov
Tichý, Oldřich
olej, plátno 2000
Nenápadné vyznání lásky
Tichý, Oldřich
olej, plátno 2014