Papírový trávník

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Pacovská, Květa
Papírový trávník
1960–1969
pastel, papír, 200 x 70 cm
Květa Pacovská se zabývá širokým spektrem výrazových forem od obrazů, objektů a instalací až k autorským experimentálním knihám, ve kterých pracuje s fenoménem prostoru a rozvádí jej do různých vztahových souvislostí. Dvě rané „papírové sochy“ nazvané Papírový trávník z 60. let 20. století se vztahují k prostorovým objektům v materiálu, který autorka považuje za základní výtvarnou matérii, společnou pro většinu jejích autorských dvojrozměrných i trojrozměrných děl.

Další díla umělce

Diptych – 2 čtverce
Pacovská, Květa
akryl, plátno 1992
Půdorysy
Pacovská, Květa
akryl, plátno 1993–1997
Papírový trávník
Pacovská, Květa
pastel, papír 1960–1969