Psychological Theater

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Koťátková, Eva
Psychological Theater
2014
kombinovaná technika, 550 x 650 cm

V díle Evy Koťátkové s názvem Psychological Theatre se protínají mnohé charakteristické prvky autorčiny tvorby. Fyzická forma instalace objektů s performativním potenciálem je založena na uměleckém zkoumání konkrétní situace člověka v sociálním systému a jeho osobním prostředí. Stejně jako v ostatních pracích autorky i zde jsou implicitně obsažené odkazy na manipulativnost normativních struktur, na kulturně a sociálně zaměřená témata mentálních, psychických i fyzických omezení, k nimž člověka předurčuje institucionální výchova a výuka, i na témata institucionálních přístupů k léčbě psychopatologických stavů. Instalace Psychological Theater je součástí dlouhodobého projektu s řadou dílčích výstupů, funguje však jak bez kontextu dalších součástí cyklu, tak i v přímém vztahu k autorčiným časově předcházejícím i následujícím projektům. Z tvorby Evy Koťátkové se ve sbírce GHMP nachází ještě komplexní dokumentace výstavy a série performancí a videoperformancí s názvem Dvouhlavý životopisec a museum představ, které se uskutečnily v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v roce 2015, a také soubory kreseb a koláží Výtvarná výchova a Posters z roku 2007.

Další díla z cyklu

Další díla umělce

Psychological Theater
Koťátková, Eva
kombinovaná technika 2014