Justiční vražda Jakoba Mohra, divadelní performance

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Koťátková, Eva
Justiční vražda Jakoba Mohra, divadelní performance
2015
HD video, cca / ca. 60 min

Justiční vražda Jakoba Mohra je divadelní koláží, která představuje divákovi případ psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra. Jakob Mohr trpěl utkvělou představou, že jeho jednání řídí jeho ošetřující lékař za pomoci záhadného stroje. Mohrova kresba Justiční vražda, zobrazující Mohra jako obžalovaného, jeho lékaře, ovlivňující stroj i instituci soudu je použita jako dějiště pro zasedání či neobvyklou konferenci, v níž je Mohr prezentován jako tvůrce, pacient i zločinec a v rámci níž si nejenom Mohrovy vize, ale i motivy a postavy jiných tvůrců Art brut nárokují své právo na existenci. Námět, scénář, režie: Eva Koťátková
Scéna a kostýmy: Eva Koťátková, Tereza Černá, Jaro Dufek, Radka Josková, Marie Vařeková
Produkce: Marie a Radka Vařekovy, Are
Hudba: Aid Kid
Grafický design: Jakub Samek
Fotografie: Michal Czanderle, Lukáš Jasanský
Překlady: John Comer, Phil Jones, Miriam Neudertová
Filmová dokumentace ve spolupráci s PLATO Ostrava: Tomáš Luňák (režie), Jakub Halousek (kamera), Aleš Hart (kamera), Lukáš Milota (kamera), Adam Levý (zvuk), Roger Keist (světla), Martina Knoblochová (produkce), Biofilms (technika), Studio Bystrouška (technika)

Další díla z cyklu

Psychological Theater
Koťátková, Eva
kombinovaná technika 2014

Další díla umělce

Psychological Theater
Koťátková, Eva
kombinovaná technika 2014