Důl ČSM

8.12.2017 - 15.4.2018
ZPĚT
Špaňhel, Jakub
Důl ČSM
2008
akryl, plá tno, 285 x 450 cm

Gestická rozměrná malba Jakuba Špaňhela pochází z období, kdy umělec expandoval z prostředí kostelních interiérů do městské krajiny. Potemnělé sakrální prostory zanechaly na Špaňhelově paletě černou a zlatou barvu, která se stala pro jeho tvorbu charakteristickou. Obraz Důl ČSM je jedním z reprezentativních příkladů jeho tvorby.
Jsou založeny na juxtapozici portrétních a figurálních snímků autorky a velkoměstských motivů, jako je například cesta metrem, které se pohybuje tak rychle, až se mění v rastr abstraktního obrazu (Já – vlak) nebo světelné siluety mrakodrapů transformovaných ve zlatavé chvějící se přeludy (Já – zlato). Jsou nosnou metaforou pro situaci dnešního člověka, jenž si v konfrontaci s chaosem civilizačních labyrintů ujasňuje své vlastní místo a identitu.

Další díla umělce

Důl ČSM
Špaňhel, Jakub
akryl, plá tno 2008
SQL Performancer
Complete site - 0.050360918045044
Total: 63 queries for 0.0109 seconds
Array
(
    [sys_files] => 1
    [mod_arts_gallery] => 3
    [mod_arts] => 3
    [mod_arts_authors] => 2
    [sys_files_sizes] => 2
    [sys_url_changes] => 1
    [sys_module] => 6
    [sys_module_core_menu_cross] => 3
    [core_menu] => 14
    [sys_settings] => 14
    [sys_module_positions_cross] => 1
    [sys_countries] => 7
    [sys_texts] => 1
    [sys_languages] => 8
    [sys_url] => 2
    [core_users] => 2
    [core_users_group] => 2
    [sys_website_variants] => 8
    [core_modules_positions] => 1
    [core_users_admin_rights] => 2
    [adm_menu] => 1
)
Array
(
    [0] => Array
        (
            [query] => SELECT id, `type`, dir, actual_name, thumbnail, width, height FROM sys_files WHERE id = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 27
                )

            [time] => 0.0021069049835205
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_files
                )

        )

    [1] => Array
        (
            [query] => 
SELECT 
			a.*,
			a.name name, a.form form, a.description description,
			a.url url, a.title title, a.meta_description meta_description,
			(SELECT id_sys_files FROM mod_arts_gallery WHERE active = 1 AND id_mod_arts = a.id ORDER BY `order` LIMIT 1) id_sys_files,
			IF(au.fullname IS NULL OR au.fullname = '', CONCAT(au.surname, ', ', au.name), au.fullname) author, au.url author_url
		
FROM mod_arts a
 LEFT JOIN mod_arts_authors au ON au.id = a.id_mod_arts_authors
WHERE a.active = 1 AND au.active = 1 AND id_mod_arts_authors = ?
ORDER BY RAND()
LIMIT 4
            [params] => Array
                (
                    [0] => 8
                )

            [time] => 0.0015039443969727
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => mod_arts_gallery
                    [1] => mod_arts
                    [2] => mod_arts_authors
                )

        )

    [2] => Array
        (
            [query] => 
SELECT 
			a.*,
			a.name name, a.form form, a.description description,
			a.url url, a.title title, a.meta_description meta_description,
			(SELECT id_sys_files FROM mod_arts_gallery WHERE active = 1 AND id_mod_arts = a.id ORDER BY `order` LIMIT 1) id_sys_files,
			IF(au.fullname IS NULL OR au.fullname = '', CONCAT(au.surname, ', ', au.name), au.fullname) author, au.url author_url
		
FROM mod_arts a
 LEFT JOIN mod_arts_authors au ON au.id = a.id_mod_arts_authors
WHERE a.active = 1 AND au.active = 1 AND a.url = ?
ORDER BY a.`name`
            [params] => Array
                (
                    [0] => 14-dul-csm
                )

            [time] => 0.00092601776123047
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => mod_arts_gallery
                    [1] => mod_arts
                    [2] => mod_arts_authors
                )

        )

    [3] => Array
        (
            [query] => SELECT id FROM mod_arts WHERE url = ? OR url_en = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 14-dul-csm
                    [1] => 14-dul-csm
                )

            [time] => 0.00036001205444336
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => mod_arts
                )

        )

    [4] => Array
        (
            [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND (  width = ?  )
            [params] => Array
                (
                    [0] => 27
                    [1] => 293
                )

            [time] => 0.00035905838012695
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_files_sizes
                )

        )

    [5] => Array
        (
            [query] => 
SELECT name
FROM sys_files_sizes
WHERE id_sys_files = ? AND (  width = ?  )
            [params] => Array
                (
                    [0] => 27
                    [1] => 440
                )

            [time] => 0.00034999847412109
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_files_sizes
                )

        )

    [6] => Array
        (
            [query] => SELECT * FROM mod_arts_gallery WHERE id_mod_arts = ? AND active = 1 ORDER BY `order`
            [params] => Array
                (
                    [0] => 27
                )

            [time] => 0.00027990341186523
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => mod_arts_gallery
                )

        )

    [7] => Array
        (
            [query] => SELECT * FROM sys_url_changes WHERE original_url = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => galerie/dila/14-dul-csm/
                )

            [time] => 0.00020790100097656
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_url_changes
                )

        )

    [8] => Array
        (
            [query] => 
SELECT m.*, IF(core_menu.homepage = 1, '', core_menu.url) url
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE core_menu.id_sys_website_variants = ? OR core_menu.id_sys_website_variants IS NULL
GROUP BY m.id
            [params] => Array
                (
                    [0] => 78
                )

            [time] => 0.00017905235290527
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_module
                    [1] => sys_module_core_menu_cross
                    [2] => core_menu
                )

        )

    [9] => Array
        (
            [query] => 
					SELECT `id`
					FROM `core_menu`
					WHERE `not_login` = '0'
				
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 0.00014710426330566
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [10] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => sys-db
                )

            [time] => 0.00012779235839844
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 10
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [11] => Array
        (
            [query] => 
SELECT pc.position, m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type, m.show_type
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
WHERE m.active = 1 AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1 OR (name = 'Menu' AND c.id_core_menu IN ('4')))
ORDER BY `order`
            [params] => Array
                (
                    [0] => 4
                )

            [time] => 0.00012516975402832
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_module
                    [1] => sys_module_core_menu_cross
                    [2] => sys_module_positions_cross
                )

        )

    [12] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => WW
                )

            [time] => 0.00011301040649414
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                )

        )

    [13] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id, `key`, text, html, id_sys_module
FROM sys_texts
WHERE id_sys_languages = ? AND admin = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 2
                    [1] => 0
                )

            [time] => 0.00011205673217773
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_texts
                )

        )

    [14] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id, id_parent, `group`
FROM core_menu
WHERE (url = ? OR url IS NULL) AND homepage = 0 AND active = 1 AND id_core_menu__alias IS NULL
            [params] => Array
                (
                    [0] => galerie
                )

            [time] => 0.00011086463928223
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [15] => Array
        (
            [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => galerie
                )

            [time] => 0.00010895729064941
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 2
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_languages
                )

        )

    [16] => Array
        (
            [query] => 
			SELECT id
			FROM core_menu
			WHERE url = ?
		
            [params] => Array
                (
                    [0] => galerie
                )

            [time] => 0.00010895729064941
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [17] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => CZ
                )

            [time] => 0.00010395050048828
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                )

        )

    [18] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => pre-loader
                )

            [time] => 0.00010395050048828
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 11
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [19] => Array
        (
            [query] => SET NAMES utf8
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 9.8943710327148E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                )

        )

    [20] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => webname
                )

            [time] => 9.7990036010742E-5
            [dupli] => 4
            [easy-dupli] => 7
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [21] => Array
        (
            [query] => SELECT url, levels FROM sys_url WHERE levels = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 3
                )

            [time] => 9.4890594482422E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_url
                )

        )

    [22] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *, u.id user_id, g.id group_id, g.name group_name, u.name name, g.isadmin
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
            [params] => Array
                (
                    [0] => 
                )

            [time] => 9.4175338745117E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_users
                    [1] => core_users_group
                )

        )

    [23] => Array
        (
            [query] => SELECT * FROM sys_module
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 9.2983245849609E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_module
                )

        )

    [24] => Array
        (
            [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => Arts
                    [1] => Arts
                    [2] => Arts
                    [3] => 78
                )

            [time] => 9.2983245849609E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_module
                    [1] => sys_module_core_menu_cross
                    [2] => core_menu
                    [3] => sys_module
                )

        )

    [25] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent IS NULL
ORDER BY `order`
            [params] => Array
                (
                    [0] => 1
                    [1] => 78
                    [2] => Menu
                )

            [time] => 8.9883804321289E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [26] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 2
                    [1] => 60
                )

            [time] => 8.9883804321289E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 2
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_website_variants
                )

        )

    [27] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id_sys_languages
FROM sys_website_variants
WHERE id = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 78
                )

            [time] => 8.702278137207E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_website_variants
                )

        )

    [28] => Array
        (
            [query] => SELECT url, levels FROM sys_url LIMIT 1000
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 8.6069107055664E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_url
                )

        )

    [29] => Array
        (
            [query] => 
SELECT u.id
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
            [params] => Array
                (
                    [0] => 
                )

            [time] => 8.6069107055664E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_users
                    [1] => core_users_group
                )

        )

    [30] => Array
        (
            [query] => SELECT `group`, `key`, `value` FROM sys_settings WHERE `group` IS NOT NULL
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 8.4877014160156E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [31] => Array
        (
            [query] => SELECT * FROM sys_languages WHERE id = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 2
                )

            [time] => 8.4877014160156E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_languages
                )

        )

    [32] => Array
        (
            [query] => 
SELECT `id`, `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND url = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 1
                    [1] => 78
                    [2] => galerie
                )

            [time] => 8.4161758422852E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [33] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => webname
                )

            [time] => 8.3208084106445E-5
            [dupli] => 4
            [easy-dupli] => 7
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [34] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => sys-db
                )

            [time] => 8.2969665527344E-5
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 10
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [35] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE id_sys_website_variants = ? AND active = 1 AND homepage = 0 AND url = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 78
                    [1] => galerie
                )

            [time] => 8.2015991210938E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [36] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 0
                    [1] => 250
                )

            [time] => 8.0108642578125E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 2
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_website_variants
                )

        )

    [37] => Array
        (
            [query] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ?
			
            [params] => Array
                (
                    [0] => 
                )

            [time] => 8.0108642578125E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [38] => Array
        (
            [query] => 
SELECT v.id, l.code lang_code, c.iso2
FROM sys_website_variants v
 
			INNER JOIN sys_countries c ON c.id = v.id_sys_countries
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
	    
WHERE default_web = 1 AND active_web = 1
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 8.0108642578125E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_website_variants
                    [1] => sys_countries
                    [2] => sys_languages
                )

        )

    [39] => Array
        (
            [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
            [params] => Array
                (
                    [0] => 1
                    [1] => 78
                    [2] => Menu
                    [3] => 4
                )

            [time] => 7.9870223999023E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [40] => Array
        (
            [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => cs
                )

            [time] => 7.7009201049805E-5
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_languages
                )

        )

    [41] => Array
        (
            [query] => 
SELECT COUNT(c.id)
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => cs
                )

            [time] => 7.5101852416992E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                    [1] => sys_website_variants
                    [2] => sys_languages
                )

        )

    [42] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => webname
                )

            [time] => 7.5101852416992E-5
            [dupli] => 4
            [easy-dupli] => 7
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [43] => Array
        (
            [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => galerie
                )

            [time] => 7.4148178100586E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                    [1] => sys_website_variants
                    [2] => sys_languages
                )

        )

    [44] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => classic-loader
                )

            [time] => 7.4148178100586E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 11
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [45] => Array
        (
            [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries
WHERE worldwide = 1
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 7.3909759521484E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                )

        )

    [46] => Array
        (
            [query] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'galerie'
		
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 7.3909759521484E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [47] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 2
                    [1] => 250
                )

            [time] => 7.319450378418E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 2
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_website_variants
                )

        )

    [48] => Array
        (
            [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => cs
                )

            [time] => 7.2002410888672E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_countries
                    [1] => sys_website_variants
                    [2] => sys_languages
                )

        )

    [49] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => webname
                )

            [time] => 7.2002410888672E-5
            [dupli] => 4
            [easy-dupli] => 7
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [50] => Array
        (
            [query] => SELECT position, id FROM core_modules_positions
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 7.1048736572266E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_modules_positions
                )

        )

    [51] => Array
        (
            [query] => 
SELECT id
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND `url` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 1
                    [1] => 78
                    [2] => Menu
                    [3] => galerie
                )

            [time] => 7.1048736572266E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [52] => Array
        (
            [query] => SELECT id, name FROM sys_module WHERE id_sys_module__bind IS NULL
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 7.0810317993164E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_module
                )

        )

    [53] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = 'webname'
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 7.0095062255859E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [54] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => fbappid
                )

            [time] => 6.8187713623047E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 11
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [55] => Array
        (
            [query] => 
SELECT `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `id` = ? AND `active` = ? AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 4
                    [1] => 1
                    [2] => 78
                    [3] => Menu
                )

            [time] => 6.7949295043945E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [56] => Array
        (
            [query] => SELECT id, IF(`show` = 1, edit, 0) edit FROM core_users_admin_rights WHERE id_adm_menu = ? AND id_core_user_groups = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => 20
                    [1] => 
                )

            [time] => 6.6041946411133E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_users_admin_rights
                )

        )

    [57] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => webname
                )

            [time] => 6.6041946411133E-5
            [dupli] => 4
            [easy-dupli] => 7
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [58] => Array
        (
            [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => cs
                )

            [time] => 6.5803527832031E-5
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 1
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_languages
                )

        )

    [59] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => googleanalytics
                )

            [time] => 6.4849853515625E-5
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 10
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

    [60] => Array
        (
            [query] => 
			SELECT am.id
			FROM adm_menu am
				INNER JOIN core_users_admin_rights r ON r.id_adm_menu = am.id
			WHERE r.show = 0 AND id_core_user_groups = ?
		
            [params] => Array
                (
                    [0] => 
                )

            [time] => 6.413459777832E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => adm_menu
                    [1] => core_users_admin_rights
                )

        )

    [61] => Array
        (
            [query] => 
			SELECT `group`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'galerie'
		
            [params] => Array
                (
                )

            [time] => 6.3896179199219E-5
            [dupli] => 0
            [easy-dupli] => 0
            [tables] => Array
                (
                    [0] => core_menu
                )

        )

    [62] => Array
        (
            [query] => SELECT `value` FROM sys_settings WHERE `key` = ?
            [params] => Array
                (
                    [0] => googleanalytics
                )

            [time] => 6.103515625E-5
            [dupli] => 1
            [easy-dupli] => 10
            [tables] => Array
                (
                    [0] => sys_settings
                )

        )

)
Critical duplicity Soft duplicity QueryTime Used tables